مالی بروز شد
صورتهای مالی

 

صورتهای مالی منتهی به 31-2-93

گزارش هیات مدیره به مجمع - سال مالی منتهی به 31-2-93

صورتهای مالی منتهی به 30-12-91 - لینک دانلود


جهت دانلود صورتهای مالی منتهی به 29-12-90 اینجا کلیک کنید - مجمع

 

صورتهای مالی منتهی به 31-2-94 - لینک دانلود