اخبار و اطلاعيه‌ها
اخبار

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت سرمایه گذاری مشانیر( سهامی عام ) به شماره ثبت 236782

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که در ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 29/05/93 در محل شرکت مشانیر واقع در میدان ونک – خیابان شهید خدامی – کوچه شادی – پلاک 1 تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.

برگ ورود به جلسه از ساعت 10 صبح در محل مجمع توزیع می گردد.

دستور جلسه :

1-    استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی شرکت .

2-    بررسی و تصویب ترازنامه و حساب و سود و زیان سال مالی منتهی به 31/02/1393

3-    انتخاب اعضای هیات مدیره

4-    انتخاب بازرس اصلی و علی البدل و تعیین حق الزحمه ایشان

5-    انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

6-     سایر موارد در صلاحیت مجمع

هیات مدیره

 

=================================================================

 

اعلام تنفس مجمع عمومی عادی مورخ 30-4-92

 

به گزارش روابط عمومی شرکت مجمع عمومی عادی دوماهه که به دلیل تغییر سال مالی مقرر بود در تاریخ 30-4-92 برگزار شود به دلیل آماده نشدن گزارش بازرس قانونی تنفس اعلام شد و به تاریخ 12-5-92 موکول گردید


===========================================

 

گشایش نماد شرکت در فرابورس

 

بر اساس اعلام شرکت فرابورس شرکت سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر به شماره 11097 و با نماد "ومشان" گشایش یافت

******************************************************

 

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه


مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت در مورخ 92/4/26 با حضور 88 درصد ار سهامداران در محل شرکت مشانیر تشکل و تصمیمات زیر اتخاذ گردید

1- صورتهای مالی تصویب شد

2- موسسه هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی انتخاب گردید

3- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید

4- سود تقسیم شده مابین سهامداران به میزان هر سهم 180 ریال  تصویب شد

 

*********************************************************

پذیرش در فرابورس

 

پس از پی گیری های یکساله امور سهام شرکت بالاخره مجوز ورود به بازار پایه فرابورس صادر شد از این تاریخ به بعد سهامداران می توانند از طریق کارگزاران بورس اقدام به خرید و فروش سهام بنمایند


*******************************************************

 

برگزاری مجمع فوق العاده

مجمع فوق العاده شرکت در مورخ 91/4/21 با حضور 85.27 درصد از سهامداران در محل شرکت مشانیر تشکلیل و تصمیمات زیر اتخاذ گردید :

1- اساسنامه شرکت مطابق با فرمت سازمان بورس به تصویب رسید

2- نام شرکت به سرمایه گذاری فنی مهندسی مشانیر تغییر یافت

3- سال مالی شرکت به 2/31 تغییر یافت

-

******************************************************

 

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت در مورخ 91/4/21 با حضور 85.27 درصد ار سهامداران در محل شرکت مشانیر تشکل و تصمیمات زیر اتخاذ گردید

1- صورتهای مالی تصویب شد

2- موسسه هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی انتخاب گردید

3- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید

4- سود تقسیم شده مابین سهامداران به میزان 17 درصد (سیصد چهل میلیون تومان) تصویب شد

5- اعضای هیات مدیره به شرح زیر انتخاب شدند

اعضای اصلی :

-شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب - صبا

- خانم گیتا زمانفر

-آقای بهرام حصاری اصل

-آقای مسعود صادقی

-آقای محمد توده رنجبر

اعضای علی البدل :

- آقای بهروز نوروزی

- آقای سید باقر میرخوشخو


*****************************************************

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده

شرکت سرمایه گذاری مشانیر( سهامی عام ) به شماره ثبت 236782

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که در ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 21/04/91 در محل شرکت مشانیر واقع در میدان ونک – خیابان شهید خدامی – کوچه شادی – پلاک 1 تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه :

1-    تصویب اساسنامه شرکت مطابق با فرمت سازمان بورس

2-    تغییر نام شرکت

3-    سایر موارد در صلاحیت مجمع

هیات مدیره

***********************************************************

 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت سرمایه گذاری مشانیر( سهامی عام ) به شماره ثبت 236782

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که در ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 21/04/91 در محل شرکت مشانیر واقع در میدان ونک – خیابان شهید خدامی – کوچه شادی – پلاک 1 تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.

برگ ورود به جلسه از 2 ساعت قبل در محل مجمع توزیع می گردد.

دستور جلسه :

1-    استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی شرکت .

2-    بررسی و تصویب ترازنامه و حساب و سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1390

3-    انتخاب اعضای هیات مدیره

4-    انتخاب بازرس اصلی و علی البدل و تعیین حق الزحمه ایشان

5-    انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

6-     سایر موارد در صلاحیت مجمع

هیات مدیره

 

 

******************************************************************************

پرداخت سود و مطالبات سهامداران                    تاریخ خبر 90/3/13

با تمهیدات فراهم شده کلیه مطالبات سهامداران پرداخت گردید